Jaunumi!

Iznākusi “Pašpalīzības grāmata cilvēkiem ar ēšanas traucējumiem!”

Sadarbībā ar speciālistiem, kas specializējušies darbā ar ēšanas traucējumu pacientiem un mentoriem, kas ar šo problēmu dzīvojuši, tiks izveidota pašpalīdzības grāmata cilvēkiem ar ēšanas traucējumiem, lai ikvienam Latvijā būtu pieejama palīdzība ikdienā, lai cīnītos ar savu problēmu, uzlabotu savu ikdienas psihoemocionālo stāvokli, izprastu savu problēmu, cēloņus, iemācītos veselīgus veidus, kā tikt galā stresa situācijās, neļaujot izpausties kā destruktīvas attiecības ar ēdienu vai depresiju. Tiks veicināta sabiedrības izpratne par šo problēmu, kas tas ir patiesībā, izskaužot stereotipus, kas sabiedrībā izveidojušies par ēšanas traucējumiem. Rezultātā ļoti daudzi cilvēki Latvijā uzlabos savu dzīves kvalitāti, vairāk socializēsies, vairāk cilvēku uzlabos savu situāciju, tādejādi saglabās darbspējas u.c. būtiskus aspektus savā dzīvē, neskatoties uz savu diagnozi. Tiks sasniegts terapeitisks efekts, šiem cilvēkiem ikdienā lasot grāmatu. Kā arī, pateicoties grāmatai, kas būs pieejama arī elektroniski, izglītosies sabiedrība kopumā, jaunie speciālisti, esošie speciālisti, kas strādā ar ēšanas traucējumu pacientiem. 

Grāmatā tiks aprakstītas dažādas ikdienas situācijas, ar kurām saskaras cilvēki ar ēšanas traucējumiem, kuras tiks ņemtas no mentores ikdienas, kura 15 gadus ir cīnījusies ar ēšanas traucējumiem- periodiski anoreksiju, bulīmiju, kompulsīvo ēšanu. Kā arī šīs situācijas tiks apkopotas no biedrības “Būt Brīvai” pašpalīdzības grupu brīvprātīgi uzticētiem stāstiem. Tās analizēs pieaicinātie speciālisti, kuri dos ieteikumus, padomus, kā rīkoties konkrētajās ikdienas situācijās, kuras šiem cilvēkiem ir raksturīgas (bailes no ēdiena, bailes sākt ‘ēst normāli’; stresa rezultātā pieēsties-izvemties; kompensēt iepriekšējā vakarā ēsto; kā analizēt emocijas, kad tās nevar atpazīt utt). Grāmatas izveidē tiks iesaistīti KBT terapeits, klīniskais veselības psihologs,  uztura speciālists, ēšanas traucējumu mentors/koučš, kuriem ir personīga pieredze un padziļinātas zināšanas par ēšanas traucējumiem.

Galvenā doma grāmatas autoriem ir, ka vislabāk saprast un ieteikt palīdzošas lietas, var tikai tie, kas paši tam gājuši cauri, izprot lietu līdz sīkākajai niansei un palīdzība ir nepieciešama ikvienam ikdienā, neatkarīgi no rocības aiziet pie speciālista, vai iespējām un, ka ir darbības, uzdevumi, kā šie cilvēki var sev palīdzēt ikdienā, neļaujot šai problēmai samilzt līdz lielām veselības problēmām, vai ignorējot problēmu, jo nav iespējas aiziet pie specializēta speciālista. Kā arī, tas būs lielisks palīgs tiem, kas ar kompleksu speciālistu palīdzību ir uzsākuši savu ārstēšanās ceļu, kā lielisks atbalsta punkts ikdienā. Tikpat nozīmīgi, problēmu no iekšienes būs iespēja izprast jebkuram, kurš lasīs šo grāmatu, laužot mītus par ēšanas traucējumiem. Vēršot uzmanību, ka ēšanas traucējumi nav tikai redzamais- meitenes zem normāla svara, kas neuzņem pietiekami uzturu. Ka tas ir daudz vairāk par nepieciešamo. Ka probēlmas būtībā nav runa tikai par  ēdienu, bet ēšana ir tikai stresa menedžēšanas mehānisms, ka tā ir psiholoģiska saslimšana, kas bieži mijas ar depresiju, alkoholismu utt. Ka tai ir cēloņi bērnībā nevis vispārpieņemtais uzskats, ka  vaina ir tikai mēdijios vai  vēlme tievēt. Kā arī tiks veikts skaidrojošs darbs, lai izskaustu   stereotipu, ka šī problēma skar pārsvarā jaunas sievietes, kas nebūt tā nav.

„Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.” Pašpalīdzības grāmata cilvēkiem ar ēšanas traucējumiem“ ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par saturu atbild biedrība “Būt Brīvai”

Lejupielādei PDF bezmaksas:

Grāmata taustāmā formātā pieejama Latviijas Nacionālajā Bibliotēkā, Būt Brīvai biedrības bibliotēkas un citu biedrību bibliotēkās. Par konkrēti pieejamu grāmatu, kurā biedrībā varētu būt bibliotēkā uz aktuālo brīdi, lūgums zvanīt 25982482.

Biedrība “Būt Brīvai” uzsāk rakstīt pašpalīdzības grāmatu cilvēkiem ar ēšanas traucējumiem.

Grāmata tiek finansēta no Valsts budžeta programmas “NVO fonds” līdzekļiem, projekta nr. 2022.LV/NVOF/MIC/025

25/02/2022