Par mums

Kas mēs esam?
Biedrība, kas pārstāv cilvēkus ar ēšanas traucējumiem Latvijā, to intereses. Dibināta ar mērķi palīdzēt cilvēkiem ar ēšanas traucējumiem un to tuviniekiem, izglītot sabiedrību, preventīvi strādāt ar jaunatni, lai mazinātu ēšanas traucējuu riskus Latvijā.
Biedrībā darbojas mentori, kas pieejami bezmaksas, biedrība nodrošina atbalsta grupas, seminārus, lekcijas un individuālu atbalstu. Biedrība darbojas ciešā sadarbībā ar jomas ekspertiem un speciālistiem (terapeiti, psihiatri u.c.) .

Biedrībai ir Sabiedriskā Labuma Organizācijas statuss Veselības profilaksē.

Misija
Mūsu misija ir sniegt palīdzību ik vienam ar ēšanas traucējumiem (un izrietošām citām psiholoģiskām problēmām), ar īpašu fokusu uz sociālo vienlīdzību, lai speciālistu kompleksa palīdzība ir pieejama arī bez maksas. Tik pat liela nozīme ir darīt visu sabiedrības informētībai par šīm problēmām un ieviest dažādas psihosociālaas, preventīvas intervences, lai mazinātu šo problēmu Latvijā.

Biedri

Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga
personālsabiedrība, iesniedzot rakstisku pieteikumu.

Valde

Anna Balode
Valdes priekšsēdētāja

Mani sauc Anna. Man ir 31 gads. Esmu profesionāls koučs. Šobrīd dzīvoju pilnvērtīgu dzīvi, bez ēšanas traucējumiem, bez atkarībām, izbaudot ēdienu, attiecības ar cilvēkiem, mācoties, audzinot divus bērnus laimīgā laulībā, tiecoties visu laiku pilnveidoties un ar vēlmi dot.

Tā tas nav bijis visu laiku, 15 gadu savas dzīves esmu pavadījusi ierauta anoreksijā, bulīmijā.

“Visas vissīkākās nianses- to, kas notiek galvā tajā brīdī, sajūtas, kas sēž iekšā, varsaprast TIKAI TAS,kas pats tam gājis
cauri.”

Vēlos dot zināšanas par bulīmijas un anoreksijas cēloņiem, kādas ir ēšanas traucējumu sekas (būtu zinājusi, nekad dzīvē nesāktu ieturēt diētas*) un, kur vērsties, lai ārstētu ēšanas traucējumus, kas strādā, kas nestrādā un, ko darīt ikdienā, lai sev palīdzētu. Aktīvi darbojos soc tīklos Būt_Brīvai (butbrivai), lai informētu sabiedrību par ēšanas traucējumiem, kas tas ir, kā būt līdzās un cenšoties lauzt stereotipus, kas pastāv Latvijā par konkrēto tēmu. Vadu pašpalīdzības grupas cilvēkiem ar ēšanas traucējumiem un grupas cilvēkiem ar depresiju.

Mans moto:

Vienmēr atceries par kameni. Pēc fizikas likumiem viņas spārni ir par mazu viņas ķermenim un viņa nespēj lidot. Bet viņa to nezin, un lido.

Aija Kronberga

Valdes locekle

Irina Matjuka

Valdes locekle