Psihoemocionāls atbalsts, psihosociālās intervences, palīdzība cilvēkiem ar ēšanas traucējumiem un viņu tuviniekiem – Būt Brīvai

Šī biedrība ir mums. Visiem, kas cietuši, cieš un vēl nav ievilkti ēšanas traucējumu murgā. Šī lapa ir kā meitenēm, tā puišiem, kā indivīdiem, tā ģimenēm. Vieta, kur sniegšanās pēc sapratnes un iedvesmas, sastopas ar personīgo pieredzi, empātiju un atbalstu.

Par mums

Kas mēs esam un, ko mēs daram?

Mūsu biedrība ir izveidota,  lai cilvēki Latvijā arvien mazāk un pēc iespējas īsāku laiku, saslimšanas gadījumā, slimo ar ĒT, novēršot stigmu Latvijas sabiedrībā, psihoizglītojot bērnus un ģimenes, nodrošinot bezmaksas mentora konsultācijas jauniešiem, atbalsta grupas jauniešiem, pieaugušajiem, rīkojot izgl,ītojošus seminārus un lekcijas, veidojot atbalsta materiālus, sadarbojoties ar speciālistiem, kas strādā ar pacientiem ar ēšanas traucējumiem, nodrošinot psiholoģisku atbalstu, piedāvājot dažādas psiholoģiskas, terapeitiskas intervences.

Pieņemot, ka Latvijas situācija atbilst Eiropas datiem, ņemot vērā, ka galvenā riska grupa ir vecuma grupā 12-25g, par pamatu ņemot iedzīvotāju statistiku pēc vecuma un dzimuma, tas varētu būt 392-916 vīrieši un 6191-16098 sievietes Latvijā cieš no ēšanas traucējumiem, balstoties uz pētījumu datiem Eiropā pēdējos gados. Ņemot vērā Kirsti Akkerman pētījumu Baltijā, tas varētu būt 9535 sieviešu un 138 vīriešu, vecuma grupā 12-25g.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27662598/

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2021-005594_EN.html

https://stat.gov.lv/lv/statistikas-temas/iedzivotaji/iedzivotaju-skaits/2323-iedzivotaji-pec-dzimuma-un-vecuma?themeCode=IR

https://shaan.typepad.com/shaanou/2010/11/eating-disorders-in-77-of-estonian-women-.html

Biedrība, kas pārstāv cilvēkus ar ēšanas traucējumiem Latvijā, to intereses. Dibināta ar mērķi palīdzēt cilvēkiem ar ēšanas traucējumiem un to tuviniekiem, izglītot sabiedrību, preventīvi strādāt ar jaunatni, lai mazinātu ēšanas traucējuu riskus Latvijā.
Biedrībā darbojas mentori, kas pieejami bezmaksas, biedrība nodrošina atbalsta grupas, seminārus, lekcijas un individuālu atbalstu. Biedrība darbojas ciešā sadarbībā ar jomas ekspertiem un speciālistiem (terapeiti, psihiatri u.c.) .

Biedrībai ir Sabiedriskā Labuma Organizācijas statuss Veselības profilaksē.


Mūsu misija ir sniegt palīdzību ik vienam ar ēšanas traucējumiem (un izrietošām citām psiholoģiskām problēmām), ar īpašu fokusu uz sociālo vienlīdzību, lai speciālistu kompleksa palīdzība ir pieejama arī bez maksas. Tik pat liela nozīme ir darīt visu sabiedrības informētībai par šīm problēmām un ieviest dažādas psihosociālaas, preventīvas intervences, lai mazinātu šo problēmu Latvijā.

“Būt Brīvai” labprāt iesaistās dažādās sociālās aktivitātēs, izglītojošos pasākumos u.c., lai informētu par ēšanas traucējumiem plašāku sabiedrību, tostarp ļoti atklāti par to runā savos soc. tīkla profilos. FB- Būt Brīvai un Instagram- butbrivai.

❗❗❗JAUNUMS!!! Ir atvērts ĒT Resursu Centrs kurā ir pieredzējuši speciālisti, kuri 90% paši izgājuši cauri ĒT līkločiem vai ir padziļināti apguvuši šo jomu. Ir gan maksas gan bezmaksas intervences. Iespēja pieteikties rindā uz bezmaksas kompleksu speciālistu dadbu, ja atbilsti uzņēmuma notsiktajiem kritērijiem. Šis ir sociāls uzņēmums un visa peļņa aiziet bezmaksas konsultācijām tiem, kas nevar atļauties terapeitu palīdzību u. c. 🙂 Ieej http://www.etresursucentrs.lv. Ir iespēja ‘tikt laukā’ un IR speciālisti, kas SAPROT!

Vai gribi pats/-i tikt vaļā no ēšanas traucējumiem, bet nezini īsti, ar ko sākt, kur vērsties?

Sper pirmo soli! Uzraksti vai piezvani.

info@butbrivai.com +37125982482

https://www.facebook.com/butbrivai

https://www.instagram.com/butbrivai/